Europese studie naar opvattingen zorgverleners over antibioticagebruik

30 januari 2019

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) doet onderzoek naar de kennis en opvattingen van Europese zorgverleners over antibioticagebruik en -resistentie. Nederlandse apothekers wordt gevraagd hun perceptie te delen in de online vragenlijst. Invullen is mogelijk tot 24 februari 2019.

Voorgaande studies over antibiotica richtten zich voornamelijk op het algemene publiek en medische studenten. Daarom focust deze studie zich op de behoeftes van Europese zorgverleners omtrent antibiotica, zodat de ECDC mogelijk beleids- en onderwijsveranderingen kan doorvoeren. Ook willen ze toekomstige communicatiecampagnes beter kunnen afstemmen op de wensen van zorgverleners.

Ga naar de Nederlandse vragenlijst
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg