Consultvoering goed uitvoerbaar en verhoogt werkplezier, toont praktijktoets

10 januari 2019

Consultvoering is goed uitvoerbaar in de praktijk en verhoogt zelfs het werkplezier in de apotheek. Dit blijkt uit een kwalitatieve praktijktoets in zes apotheken, die tussen januari en juni 2018 werd uitgevoerd door de KNMP en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Tijdens de praktijktoets oefenden per apotheek drie deelnemers – een apotheker en twee assistenten – met het Calgary-Cambridge-model uit de conceptrichtlijn Consultvoering van de KNMP. Dit gespreksmodel wordt veelvuldig toegepast in de medische wereld en blijkt nu ook goed te werken in de farmaceutische zorg. Focus van het model is dat de patiënt wordt gevraagd wat hij nodig heeft. De zorgverlener geeft advies dat aansluit bij de zorgvraag en -behoefte van de patiënt.

Verrijking

De deelnemers vonden de nieuwe manier van in gesprek gaan met de patiënt een verrijking van hun werk als apotheker(sassistent). Enkele ervaringen: ‘Je levert op een inhoudelijke manier veel meer zorg die past bij de patiënt, waardoor je veel meer voldoening kunt halen uit je werk.’ ‘Je komt erachter dat de informatiebehoefte van elke patiënt anders is. Hier kun je goed op aansluiten met je advies en informatie.’

De meeste apothekers en assistenten konden de structuur uit het Calgary-Cambridge-model goed toepassen in de gesprekken bij de start en het vervolg van de behandeling . Ze vonden consultvoering na wat oefenen weinig extra tijd kosten. Uit de praktijktoets kwamen ook aanbevelingen voor verbetering van het model. Zo begrepen patiënten sommige openingsvragen niet (bijvoorbeeld ‘Hoe staat u er tegenover?’) en werd het niet zo logisch gevonden om een kort gesprek nog eens samen te vatten. Deze bevindingen worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de conceptrichtlijn Consultvoering.

Continuering

De zes deelnemende apotheekteams kregen begeleiding bij de praktijktoets met een instructie-, een intervisie- en een evaluatiebijeenkomst. In de evaluatiebijeenkomst gaven alle zes aan met consultvoering te willen doorgaan. Enkele teams volgen nu aanvullende trainingen in consultvoering. Ook passen sommige deelnemers de werkwijze in de apotheek aan om consultvoering te continueren.

Bekijk het ‘Rapport praktijktoets consultvoering, een verkennende pilot in de dagelijkse praktijk’ Meer informatie over consultvoering