Conceptrichtlijn Consultvoering beschikbaar voor KNMP-leden

3 oktober 2019

De conceptversie van de richtlijn Consultvoering is gereed en beschikbaar voor KNMP-leden. De aanbevelingen in de richtlijn ondersteunen de apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de apotheker een farmaceutisch consult verleent.
Bekijk de conceptrichtlijn Consultvoering (beschikbaar na inloggen)

De apotheker bespreekt in het consult de zorgvraag van de patiënt en werkt vervolgens met de patiënt toe naar een gezamenlijk besluit, op basis van wederzijds vertrouwen. Dit leidt tot behandeling volgens een behandelplan.

Inhoud richtlijn

In de conceptrichtlijn staan generieke aanbevelingen voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult die bij alle zorgvragen kunnen worden toegepast.

Ook bevat de richtlijn aanvullende aanbevelingen voor consulten in specifieke situaties, zoals:

  • de start van een behandeling met een uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • vragen over zelfzorg.

Workshop

De conceptrichtlijn is nog niet geautoriseerd. De KNMP organiseert nog dit jaar 10 workshops voor geïnteresseerde KNMP-leden. De workshop gaat inhoudelijk in op de richtlijn. Ook de implementatie ervan in de apotheek komt aan bod. De input vanuit de workshops wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de richtlijn.

Interesse in een workshop? Houd de agenda van de KNMP en de KNMP-nieuwsbrief in de gaten.

Werkplezier

6 openbare apotheken hebben in 2018 de conceptrichtlijn Consultvoering getoetst in de dagelijkse praktijk. Hieruit bleek dat consultvoering op basis van het Calgary-Cambridge-model uitvoerbaar is voor consulten bij de start van de behandeling met een UR-geneesmiddel en het consult bij vervolg of wijziging van een behandeling met een UR-Geneesmiddel. Patiënten die een consult ontvingen, reageerden positief. Apotheekteams gaven aan dat consultvoering bijdraagt aan professionalisering van het team en het werkplezier verhoogt.

Meer weten?

Bekijk de informatie over consultvoering
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP