Commentaarfase multidisciplinaire richtlijn Farmacogenetica in de psychiatrie

28 februari 2019

De KNMP vraagt haar leden om de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Farmacogenetica in de psychiatrie te becommentariëren. Deze MDR is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de KNMP en de NVZA. De conceptrichtlijn is ter inzage beschikbaar voor leden. Leden kunnen commentaar geven tot vrijdag 22 maart.

Centraal in deze richtlijn staat de toepassing van farmacogenetica in de psychiatrie. Zo is de plaats van farmacogenetica bepaald ten opzichte van therapeutische drug monitoring en staat er aangegeven wanneer genotypering te overwegen is en welke genen dan bepaald moeten worden. Ook gaat de richtlijn in op de vele factoren die invloed kunnen hebben op het effect en/of de bijwerkingen van een geneesmiddel.

Rol van de apotheker

De richtlijn is geschreven vanuit het perspectief van de psychiater, maar noemt vaak de expertise van de apotheker. Ook de rol van de apotheker in het begeleiden van patiënten bij goed en veilig gebruik van medicatie wordt belicht en er wordt veelvuldig verwezen naar de KNMP Kennisbank.

De KNMP is verheugd over de rol van de apotheker in deze richtlijn. De richtlijn sluit grotendeels aan bij het standpunt farmacogenetica van de KNMP en de NVZA, zoals in de brochure Farmacogenetica en de Apotheker terug te vinden is. De verwijzing naar de adviezen van de KNMP Werkgroep Farmacogenetica zorgt voor eenduidige informatie in de gehele zorgketen. Het Geneesmiddel Informatie Centrum is betrokken geweest bij het opstellen van de richtlijn en in een eerdere commentaarronde hebben de KNMP Werkgroep Farmacogenetica en apothekers uit de Farmacogenetica Pilot input gegeven.

Oproep leden

De KNMP hecht waarde aan het commentaar van haar leden. Graag hoort de KNMP wat u van de conceptrichtlijn vindt. Reageren kan tot 22 maart 2019 per mail naar .

Lees de MDR farmacogenetica in de psychiatrie Bekijk de leeswijzer

Beide documenten zijn beschikbaar voor leden na inlog.