Bruins: apothekers ondersteunen strijd tegen onverantwoord gebruik opioïden

11 oktober 2019

Apothekers ondersteunen de strijd tegen onverantwoord gebruik van opioïden. Dat blijkt uit de brief van minister Bruins over de actie-agenda opioïden. Hierin informeert hij de Tweede Kamer onder meer over de introductie van een nieuwe Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) die per 2020 beschikbaar is.

Deze MFB signaleert tijdig wanneer patiënten langdurig opioïde middelen gebruiken zonder onderhoudsbehandeling. Apothekers kunnen in een vroeg stadium patiënten opsporen die risico lopen op ongewenst langdurig gebruik van opioïde middelen.

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer voorts over de monitor 'papieren recept passant opiaat'. Openbaar apothekers beoordelen op basis van hun professionaliteit zelf de papieren recepten van passanten voor een opioïd, zodat onwenselijke situaties door fraude kunnen worden voorkomen. Deze monitor zorgt ervoor dat ervaringen met vervalste opiaatrecepten in kaart worden gebracht.

Op Opiaten.nl kunnen zorgverleners en patiënten onder meer terecht voor informatie over het juiste gebruik en afbouwen van opioïden.

Lees de brief van de minister

Naar het stappenplan ‘Opiaatrecept passant’

Naar de landelijke set MFB’s

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP