Brede commentaarronde richtlijn mondzorg en antitrombotica

10 mei 2019

Apothekers kunnen commentaar geven op de klinische praktijkrichtlijn (KPR) antitrombotica van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). De KNMP heeft als klankbordgroeplid bijgedragen aan de richtlijnontwikkeling.

Met het commentaarformulier kunnen apothekers tot 27 mei feedback geven op de richtlijn. De volgende hoofdstukken zijn met name relevant voor de apotheker:
• Hoofdstuk 4 Taakverdeling
• Hoofdstuk 5 NSAID-beleid bij gebruik antitrombotica
Het ingevulde commentaarformulier gaarne mailen naar: .

Klik hier voor richtlijn Klik hier voor meer info over de KPR Antitrombotica
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg