Belang van melden centraal tijdens internationale bijwerkingenweek

26 november 2019

Het belang van melden van bijwerkingen door zowel patiënten als zorgverleners staat centraal in de internationale bijwerkingenweek. Door het melden van bijwerkingen ontstaat een completer beeld van de veiligheid van geneesmiddelen. De jaarlijkse campagne van het CBG en Bijwerkingencentrum Lareb loopt van 25 tot en met 29 november 2019.

Ton de Boer, voorzitter van het CBG: ‘Op basis van informatie over bijvoorbeeld een nieuwe bijwerking, interacties tussen geneesmiddelen of een opvallende toename in het aantal meldingen ondernemen we waar nodig actie, ook op Europees niveau.’ Voorbeelden van dergelijke acties zijn het aanpassen van de informatie in de bijsluiter, het receptplichtig maken van een geneesmiddel en het actief verspreiden van risico-informatie. De Boer: ‘Gemiddeld gaat er zo’n 20 keer per jaar een waarschuwing naar zorgverleners met risico-informatie over een geneesmiddel. Dit helpt hen om het juiste geneesmiddel aan de juiste patiënt voor te schrijven en daarmee bijwerkingen zo veel mogelijk te voorkomen.’

Patiënten en zorgverleners kunnen een (vermoedelijke) bijwerking melden via mijnbijwerking.nl. Afgelopen jaar kwamen daar bijna 34.000 bijwerkingen binnen. Het kan dan gaan om een nieuwe of bekende bijwerking.

Meer informatie over de bijwerkingenweek
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg