Autorisatie multidisciplinaire richtlijn Artrose heup knie

28 januari 2019

De KNMP is gevraagd om de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Artrose heup knie – conservatieve behandeling te autoriseren. De MDR is een initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de KNMP en de NVZA. De conceptrichtlijn is ter inzage beschikbaar voor leden. Reageren kan tot woensdag 13 februari.

Centraal in deze richtlijn staat het integraal beleid rondom de behandeling van de patiënt met artrose van de heup of knie. Onderdeel van dit beleid is de medicamenteuze behandeling. Patiënten met artrose hebben te maken met pijnmedicatie (paracetamol, NSAIDs, injecties, duloxetine) polyfarmacie en knelpunten zoals (angst voor) bijwerkingen en praktische gebruiksproblemen. In de richtlijn is er aandacht voor goed en veilig medicatiegebruik en de begeleiding van de patiënt hierbij. De rol van de apotheker hierin wordt in de richtlijn belicht.

Standpunt WSO

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) deelt graag haar standpunt. De WSO staat positief tegenover autorisatie van deze richtlijn. De aanbevelingen van de richtlijn sluiten goed aan bij onze professionele standaard en bij de dagelijkse praktijkvoering van openbaar apothekers en hun teams. Openbaar apothekers hebben met hun geneesmiddelenkennis en farmaceutische zorg zoals medicatiebewaking, medicatiebeoordeling, zorg bij ter hand stellen en zorg bij overdracht van gegevens een belangrijke rol in het integraal beleid bij artrose.

Reactie leden

De KNMP is voornemens om de MDR te autoriseren. Leden die argumenten hebben om de MDR niet te autoriseren worden gevraagd om dit kenbaar te maken en dit in grote lijnen toe te lichten. Reageren kan tot woensdag 13 februari per mail naar .

Lees de conceptrichtlijn Artrose heup knie – conservatieve behandeling Bekijk de Leeswijzer multidisciplinaire richtlijn Artrose heup knie

Beide documenten zijn beschikbaar voor leden na inlog.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg