Apothekers geven KNMP Farmanco rapportcijfer 8,1

3 september 2019

KNMP Farmanco, het landelijk informatiepunt op het gebied van geneesmiddelentekorten, wordt goed gewaardeerd. Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) laat zien dat de website van (ziekenhuis)apothekers een rapportcijfer 8,1 krijgt. Naast het raadplegen van tekorten, kunnen apothekers ook zelf eenvoudig tekorten melden bij KNMP Farmanco.

Gebruikers zijn in hoge mate tevreden over de inhoudelijke informatie op KNMP Farmanco. Verder wordt de informatie op overzichtelijke wijze getoond, aldus apothekers. Naast positieve punten werden in het KTO ook verbeterpunten aangegeven. Uit de reacties op de vragen bleek dat niet alle tekorten die de apotheek ervaart, terug te vinden zijn op de website en de informatie is niet in alle gevallen actueel.

Farmanco is afhankelijk van meldingen uit de praktijk. Fabrikanten en groothandels kunnen leveringsproblemen rapporteren, maar zijn dit niet verplicht. Apothekers zelf kunnen nieuwe tekorten melden. Dit kan eenvoudig via de meldingsknop op de hoofdpagina of rechtsboven in de menubalk.

Na een melding wordt het tekort geverifieerd bij de fabrikant. Landelijke, bevestigde tekorten die langer dan veertien dagen aanhouden komen op de website te staan. Tekorten die slechts bij één groothandel spelen, worden niet gepubliceerd. Vervolgens zoeken medewerkers zo snel mogelijk naar een oplossing voor het tekort.

Feedback op bestaande tekorten kan worden doorgegeven via ‘contact’ onderaan de website. Ook via de KNMP Kennisbank zijn het meldings- en feedbackformulier in te vullen.

Inlog en koppeling

Een punt van aandacht uit het KTO is de inlogprocedure van de website. De inloggegevens zijn niet altijd bij het hele team bekend en moeten regelmatig opnieuw worden ingevoerd. KNMP Farmanco is ook te raadplegen via de KNMP Kennisbank.

Als belangrijkste wens van gebruikers wordt een mogelijke koppeling tussen KNMP Farmanco en andere systemen, zoals het apotheekinformatiesysteem, genoemd. Het Laboratorium Nederlandse Apothekers (LNA) onderzoekt de komende periode wat haalbaar is op deze aandachtsgebieden. Op- en aanmerkingen of suggesties zijn altijd welkom. Geef deze door aan de LNA-helpdesk via .

Aantal medicijntekorten stijgt elk jaar

Geneesmiddelentekorten zijn aan de orde van de dag. Het aantal stijgt nog steeds jaarlijks. Met veel kunst- en vliegwerk slagen apothekers erin de patiënt te voorzien van geneesmiddelen, en beperken zo de impact. KNMP Farmanco ondersteunt de apotheek hierbij. De website geeft aan welke geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, wat de oorzaak is van het tekort, hoelang dit probleem gaat duren en welke oplossingen mogelijk zijn.

De website is in 2004 gelanceerd na een stijgend aantal vragen aan de LNA-helpdesk van apothekers die vanwege een tekort zelf wilden bereiden. Jaarlijks wordt KNMP Farmanco ongeveer een miljoen keer bekeken.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg