Adviesteksten Geneesmiddelen en verkeersdeelname herzien

2 januari 2019

De KNMP heeft samen met apothekers, artsen en een rijvaardigheidsonderzoeker een aantal adviesteksten van geneesmiddelen bij verkeersdeelname herzien. De nieuwe teksten zijn per 1 januari 2019 beschikbaar via de KNMP Kennisbank, softwaresystemen en de website Rijveiligmetmedicijnen.nl.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname houden de adviesteksten up-to-date middels recente literatuur en praktische input van gebruikers. Deze input liet zien dat er vaker vragen werden gesteld over de adviezen bij glycopyrronium per inhalatie, het incidenteel gebruik van tramadol en mirtazapine en over het ontbreken van een advies bij het opioïd tapentadol. De adviesteksten bij deze geneesmiddelen zijn daarom aangepast. Onderstaande tabel bevat een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in de adviesteksten.

Het GIC en de KNMP-werkgroep Verkeersdeelname beoordelen sinds 2008 de invloed van nieuwe, relevante geneesmiddelen op de rijvaardigheid. Daarnaast gebruiken zij nieuwe inzichten en studies om de bestaande adviezen te versterken of aan te passen. Patiënten zijn zich echter niet altijd bewust van de beperkingen van hun geneesmiddelen in het verkeer. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten het onderwerp bespreken aan de balie en in een FTO.

De KNMP besteedt al langere tijd aandacht aan de effecten van geneesmiddelen op de verkeersdeelname en is betrokken bij verschillende initiatieven op dit terrein. Zo heeft de KNMP eind 2017 gepleit voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Verschillende partijen overleggen nog steeds over een mogelijke oplossing.

Belangrijkste wijzigingen adviesteksten

Geneesmiddel Wijziging adviestekst
Alfentanil, remifentanil, piritramide sufentanil Deze middelen zijn gelijkgetrokken, aangezien geen van deze middelen chronisch gebruikt worden. Voor alfentanil en remifentanil is een termijn van 24 uur aangehouden, voor piritramide en sufentanil een langere termijn (48 en respectievelijk 72 uur) vanwege de langere halfwaardetijd.
Codeïne De dosering waarbij gesproken mag worden van een effect als categorie I middel is verruimd: 20 mg 1x per dag is gewijzigd naar 20 mg 1 tot 3x per dag.
Glycopyrronium Inhalatie is ontkoppeld. Systemische producten zijn van categorie I gewijzigd naar categorie II op basis van de SmPC van Sianalar drank. Rijvaardigheidsstudies ontbraken, waardoor een categorie I indeling niet te onderbouwen is.
Mirtazapine Het advies is ongewijzigd. Wel is er een advies voor incidenteel gebruik toegevoegd voor de off-label indicatie slaapklachten. Dit is deels gebaseerd op kinetiek, consensus en studies. Voor 15 mg wordt t/m 24 uur na inname niet autorijden aangehouden.
Tapentadol Dit opioïd had nog geen rijvaardigheidsadvies. Het advies is gelijk aan de andere opioïden: na 2 weken rijveilig.
Zolpidem Informatie toegevoegd over de lagere dosering bij vrouwen, ouderen, patiënten met leverfunctiestoornissen en patiënten die tevens CYP3A4-remmers met relevante invloed gebruiken.
Zopiclon Op basis van ‘on-the-road studies’ is de termijn waarna patiënten weer mogen autorijden gewijzigd van 24 uur naar 16 uur bij een dosis van 7,5 mg 1x per dag. De fabrikant geeft zelf in het SmPC aan dat patiënten na 12 uur weer mogen autorijden, maar dit wordt niet onderbouwd in de literatuur.
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg