Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen

21 februari 2018

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.

Op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering staan geneesmiddelen waaraan de minister voorwaarden stelt. Zorgverzekeraars mogen de kosten alleen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken hiervoor formulieren, die de voorschrijver invult en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen.

De meeste formulieren moeten elk jaar opnieuw worden ingevuld. Bij chronische aandoeningen wordt dit nu aangepast. Pas na drie jaar moet de arts evalueren of er nog steeds wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden en opnieuw een formulier invullen. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van specialist of huisarts. In de praktijk betekent dit een jaarlijkse reductie van ten minste 250.000 tot 300.000 door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren.

De KNMP neemt sinds begin dit jaar deel aan schrapsessies van (Ont)regel de zorg. Ook vorig jaar was de apothekersorganisatie intensief betrokken bij andere acties om de regeldruk te beperken.

Naar de lijst te schrappen formulieren Naar de tabel regeldruk
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP