Zorgverzekeraars laten preferentiebeleid op valsartan tijdelijk varen

13 juli 2018

Alle grote zorgverzekeraars laten per direct het preferentiebeleid en de laagsteprijsgarantie (LPG) op valsartan los. Hierover heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de KNMP geïnformeerd.

Zorgverzekeraars VGZ, Menzis, CZ, Zilveren Kruis, DSW, Caresq en Zorg & Zekerheid hebben bij de KNMP bevestigd dat zij het preferentiebeleid en de LPG tijdelijk niet meer hanteren op valsartan.

Continuïteit zorg voor patiënt

De KNMP voert sinds deze week constructief overleg met alle betrokken instanties, waaronder IGJ, VWS, voorschrijvers, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Ten eerste wordt ingezet op continuïteit van zorg voor de patiënt door tijdig overleg over alternatieven. Ten tweede wordt getracht onnodige schade voor de apotheek te voorkomen door tijdelijke opheffing van het preferentiebeleid en de LPG. Dit zolang het tekort bestaat; in eerste instantie alleen voor valsartan.

Op dit moment zijn er nog geen tekorten van de andere AT-2-antagonisten (sartanen). Wanneer door het niet beschikbaar zijn van valsartan de andere sartanen worden geraakt, wijzigt de situatie.

Op de KNMP-website is de laatste stand van zaken rondom de recall van valsartan beschikbaar.

Updates recall valsartan
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg