ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar goed geneesmiddelgebruik

24 januari 2018

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De studie moet een bekend probleem uit de dagelijkse praktijk oplossen en de resultaten moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen tot 20 maart 2018 een aanvraag doen.

Volgens de eisen van de Grote Trials Ronde 3 moeten bij het onderzoek meerdere partijen op nationaal niveau betrokken zijn. Bij voldoende onderbouwing kan een deel van de subsidie worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur voor de studie en eventuele vervolgstudies. Er is geen limiet aan het budget per onderzoek, wel een ondergrens van 1 miljoen euro. Het totale beschikbare bedrag is 8,7 miljoen euro.

Meer over de subsidie op de website van ZonMw
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie