Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes

20 februari 2018

De KNMP houdt in het voorjaar van 2018 op verschillende locaties in het land workshops over de KNMP-conceptrichtlijn Diabetes Mellitus type 2. KNMP-leden zijn uitgenodigd tijdens deze workshop de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.

Data en locaties van de workshops worden vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de workshop de conceptrichtlijn Diabetes Mellitus 2 en een korte vragenlijst over de toepassing van deze richtlijn in hun praktijk. Deze vragenlijst dienen zij vóór de workshop weer terug te sturen. Uit onderzoek blijkt dat openbaar apothekers aandoeningsgerichte ketenzorg in de praktijk als lastig ervaren. De antwoorden en commentaren uit de vragenlijst worden besproken tijdens de workshop, evenals bepaalde kernaanbevelingen.

Conceptrichtlijn diabetes

De conceptrichtlijn Diabetes Mellitus 2 is ontwikkeld in aansluiting op de NDF-zorgstandaard. De richtlijn sluit ook aan op de (nieuwe) NHG-standaard Diabetes en de NIV-richtlijnen. Belangrijke onderdelen zijn terhandstelling en plaatsbepaling van de (nieuwe) bloedsuikerverlagende middelen, niet-receptdiabeteszorg en het maken met afspraken in lokale (keten)samenwerkingsverbanden.

Informatie en aanmelding workshop

Het aantal aanmeldingen per regio bepaalt het aantal, de datum en de locatie van de workshops. De workshops duren van 10.00 tot 12.00 uur, met aansluitend een lunch. Er worden 10 workshops gepland met plek voor maximaal 10 deelnemers per workshop. Dus vol = vol. Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd (2 punten).

Aanmelding kan via de eigen districtsadviseur of via , tot uiterlijk 25 maart 2018.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering KNMP