Week van de Alfabetisering bijna van start

16 augustus 2018

Tijdens de Week van de Alfabetisering wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. De week vindt plaats van 3 tot en met 9 september. De apotheek geeft zorg aan laaggeletterde patiënten. De checklist ‘Observaties in de apotheek’, ontwikkeld door de KNMP en Pharos, helpt de apotheek om te kijken of deze is ingesteld op laaggeletterden.

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden.

(Her)kenning

Het is niet altijd even eenvoudig om laaggeletterde patiënten te (her)kennen en de apotheek in te stellen op laaggeletterden. Kunnen deze patiënten hun weg vinden naar en binnen de apotheek? Welke verbeteringen zijn aan te brengen? Een laaggeletterde patiënt betrekken bij eventuele aanpassingen kan helpen om te bekijken of ze daadwerkelijk tot verbetering leiden.

Naar de checklist Observaties in de apotheek Meer informatie over de Week van de Alfabetisering
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg