Wat moet een apotheker weten over diabetes?

29 maart 2018

Moeten alle apothekers hetzelfde kennisniveau over diabetes hebben? Wat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen in de farmacotherapie bij diabetes? En hoe werk je op dit onderwerp het beste samen met andere zorgverleners? Dit zijn de vragen die aan bod komen tijdens de SIG-bijeenkomst ‘Diabetes: specialiseren kun je leren’ op 17 april 2018 in Nieuwegein van 09.30 tot 13.30 uur.

Frans van de Vaart, apotheker en beleidsadviseur: ‘De discussie speelt al een tijd, of het nuttig zou zijn om apothekers met “bijzondere bekwaamheden” te hebben, die onderwerpen als diabeteszorg samen doorontwikkelen. Ik wil in de workshop die ik geef graag de vraag opwerpen: creëer je met bijzondere bekwaamheden een “baas boven baas”? Of is het mooi als je aantoonbaar kunt maken dat je van bepaalde zorg extra veel afweet, zoals dat bijvoorbeeld bij kaderhuisartsen het geval is? Wat apothekers in het veld hiervan denken, bepaalt of dat een verdere verkenning waard is.’

Wat de laatste ontwikkelingen in de geneesmiddelen voor diabetespatiënten dan zijn, komt tijdens de ochtend ook aan bod. Voorzitter van de SIG Diabetes Prem Adhien belicht in zijn presentatie de farmacotherapie bij diabetes type 2. Tijdens de bijeenkomst is verder een diabetesverpleegkundige aanwezig, om de beste diabeteszorg en samenwerking in de wijk te bespreken.

Naar meer informatie en aanmelden voor de SIG-ochtend
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP