Vervangend geneesmiddel bij tekort vergoed vanuit basisverzekering

12 februari 2018

Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dit voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins voor medische zorg besloten.

Het aantal geneesmiddelentekorten is de afgelopen jaren toegenomen, maar veruit de meeste tekorten zijn volgens de minister op te vangen met een ander geregistreerd geneesmiddel. In uitzonderlijke gevallen heeft een patiënt een geneesmiddel nodig dat niet in Nederland is geregistreerd. Die middelen worden nu niet vergoed uit de basisverzekering, tenzij het gaat om weesgeneesmiddelen die bij minder dan 1 op de 150.000 inwoners worden voorgeschreven.

Zorgverzekeraars vergoeden deze geneesmiddelen veelal uit coulance. Is dat niet het geval, dan dragen de apotheek of de verzekerde deze kosten. Volgens Bruins is het wenselijk dat het vervangende geneesmiddel wordt vergoed als onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering, om de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt te waarborgen.

De vergoeding van het vervangende geneesmiddel is tijdelijk en stopt als het geneesmiddeltekort voorbij is.

Bekijk de voortgangstabel van de aanpak regeldruk
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg