Verklaring beschikbaar voor verstrekking medicatie aan derden

12 juli 2018

Leden kunnen het voorbeeldformulier ‘Verklaring verstrekking medicatie(gegevens) aan derden’ gratis downloaden op de KNMP-website. Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Met de verklaring wordt de toestemming van de patiënt schriftelijk vastgelegd.

Bij het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden, moet duidelijk zijn voor wat en voor wie de patiënt toestemming verleent. Wanneer zowel de partner als de buurvrouw medicatie ophaalt, hebben zij beiden een schriftelijke verklaring nodig.  

Hoewel mondelinge toestemming volstaat, wordt geadviseerd om toestemming op schrift te vragen. De KNMP heeft een voorbeeldverklaring opgesteld die achter de inlog te downloaden is op KNMP.nl. Deze verklaring is aan te vullen met de gegevens van de apotheek. 

Vastleggen toestemming

De apotheker legt de toestemming van de patiënt ook vast in het dossier. Dit houdt in: vastleggen op welke manier de toestemming is ontvangen en noteren hoe en wanneer de betrokken persoon toestemming heeft gegeven. De AIS-leveranciers kunnen informatie geven over de mogelijkheden van registratie.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering