Verkiezingen bestuurslid AGM: twee kandidaten bekend

26 juli 2018

Apothekers Jaap Claessens en Jaap Hoogeterp stellen zich kandidaat voor de vacante positie in het bestuur van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). AGM-leden krijgen eind augustus een uitnodiging om te stemmen op de kandidaat van hun keuze.

De sectie AGM zoekt per september 2018 een nieuw bestuurslid. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets konden tot 29 juni reageren. De kandidaatsstellingscommissie heeft de sollicitanten tijdens een gesprek getoetst aan dit profiel en draagt Jaap Claessens en Jaap Hoogeterp voor als kandidaten voor het AGM-bestuur. De benoeming van het nieuwe bestuurslid vindt plaats tijdens de AGM-sectieledenvergadering op 25 september 2018.

Bekijk het profiel van de kandidaten

Herbenoemingen

Om tot een stapsgewijze vernieuwing te komen is na beraadslaging binnen het AGM-bestuur besloten Maayke Fluitman en Linda Härmark voor een tweede termijn voor te dragen. Richard van Slobbe stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn in het bestuur. AGM-leden kunnen vanaf eind augustus ook stemmen voor de herbenoemingen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP