Uitslag kwaliteitsindicatoren 2017 beschikbaar voor apotheken

20 juni 2018

Maar liefst 93,5% (1.711) van de uitgenodigde openbare apotheken vulden de kwaliteitsindicatoren over 2017 in. Voor al deze apotheken is nu een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. IT-partner DESAN heeft alle deelnemende apotheken een bericht gestuurd over het benchmarkrapport.

Daarnaast kunnen apotheken, na inloggen, het rapport downloaden via de website van DESAN. Inloggen kan met de code die is verstuurd naar het e-mailadres waarop apotheken half maart de uitnodiging voor de online enquête ontvingen. Dezelfde code is op vrijdag 15 juni nogmaals naar alle apotheken verzonden. 

Naar het benchmarkverslag via de website van DESAN

Helpdesk

Vragen over het benchmarkverslag? Kijk eerst naar de antwoorden op enkele veelgestelde vragen.
Apotheken die geen inlogcode hebben ontvangen, problemen hebben met inloggen of vragen hebben over het rapport, kunnen contact opnemen met Monique van Alphen van DESAN via kwaliteitsmonitor@desan.nl of 020-5207279. 

Inhoudelijke vragen over het benchmarkrapport van de apotheek? Neem dan contact op met de KNMP via kwaliteitsmonitor@knmp.nl of 070-3737125.

Dienst Kwaliteitsmeting

De kwaliteitsmeting is beschikbaar voor alle openbare apotheken en is inbegrepen in de Zakelijke Contributieregeling Openbare Apotheken van de KNMP. Openbare apotheken die niet deelnemen aan deze regeling betalen € 131,- voor het gebruik van de enquête-tool, het benchmarkverslag van de apotheek, opname in de Openbare Dataset en weergave van de indicatoren op apotheek.nl.
Voor ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken verloopt de uitvraag van kwaliteitsindicatoren via de NVZA.

SKIF en Stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie

De Stichting KwaliteitsIndicatoren Farmacie (SKIF) van de KNMP, NVZA en LHV Apotheekhoudenden organiseert de uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitsindicatoren Farmacie. In de stuurgroep zijn naast de branches Farmacie de volgende partijen vertegenwoordigd: zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond.