Subsidierondes open voor onderzoek Goed Gebruik Geneesmiddelen

11 juli 2018

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) stelt twee nieuwe subsidierondes open voor onderzoek dat zich richt op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het gaat om ‘Open Ronde 8’ en ‘Rediscovery Ronde 3’. Apothekers die gebruik willen maken van de subsidie kunnen tot en met 25 september 2018 een voorstel indienen.

Open Ronde 8

Apothekers kunnen in de Open Ronde 8 een aanvraag doen voor onderzoek naar een relevante vraag of probleem uit de praktijk over goed gebruik van geneesmiddelen. Bij deze subsidieronde komt financiering beschikbaar voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. De deadline voor het indienen van een voorstel is 25 september 2018, 14.00 uur.

Rediscovery Ronde 3

Apothekers kunnen in de Rediscovery Ronde aanvragen indienen die gaan over klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. Voor projectideeën binnen de Rediscovery Ronde 3 geldt tevens de deadline van 25 september 2018, 14.00 uur.

Doel GGG-programma

Het doel van het GGG-programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen gaan over het effectiever inzetten van een geneesmiddel als over het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg