StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

9 mei 2018

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

In 2016 maakte intervisie nog 5,5% uit van het totaal aantal gevolgde scholingen binnen StiPCO. Apothekers die zich hebben ge(her)registreerd na 1 januari 2015 zijn verplicht om in 5 jaar 10 uur toetsing te volgen. Intervisie valt hieronder. De andere toetsingsvormen – toetsgroepen en videotoetsing – maken samen 0,5% uit van het totaal aantal gevolgde StiPCO-scholingen.

Meer uitgekeerd

Het ministerie van VWS heeft voor de looptijd van StiPCO € 2,64 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de individuele tegemoetkoming aan openbaar apothekers. Over 2017 is hiervan meer uitgekeerd dan over 2016: 52% van het beschikbare budget tegenover 47%. De belangrijkste oorzaak van de hogere uitkering is dat openbaar apothekers vaker de gevolgde StiPCO-scholingen evalueren in PE-online. Omdat zelfreflectie een belangrijke component is van het programma, is dit een vereiste voor het ontvangen van de tegemoetkoming. In 2017 gebeurt dit bij 92% van de scholingen, in 2016 was dit 87%. Het aantal openbaar apothekers dat deelneemt aan StiPCO-scholingen stijgt met 85% in 2017 licht met 1 procentpunt ten opzichte van 2016.

Groter aandeel

Het aandeel van StiPCO binnen het totale scholingsaanbod groeit in 2017 met 4 procentpunt, van 30% naar 34%. Opvallend is verder dat de 4 CanMEDS-competenties die binnen StiPCO als speerpunt zijn benoemd – farmaceutisch handelen, communicatie, samenwerking en organisatie – flink toenemen ten opzichte van 2015, het jaar voordat StiPCO van start ging: respectievelijk 56%, 45% , 59% en 55% meer gevolgde nascholingsuren. De eerste 3 van deze competenties zijn verplicht voor openbaar apothekers die zich hebben ge(her)registreerd na 1 januari 2015. Zij moeten aan farmaceutisch handelen, communicatie en samenwerking in 5 jaar respectievelijk ten minste 40, 20 en 20 uur deelnemen.

StiPCO-cijfers 2017 op een rijtje

  • Aantal deelnemers 2.349
  • Totaal aantal stimuleringspunten 30.716
  • Gemiddeld aantal punten per persoon 13
  • Aantal apothekers dat maximum aantal punten (20) behaalde 720
  • Hoogste aantal behaalde punten door 1 apotheker 128,5
Meer informatie over StiPCO
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie