Sectie AGM zoekt nieuw bestuurslid

7 juni 2018

De sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) zoekt per september 2018 een nieuw bestuurslid. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 29 juni reageren.

De AGM'er oefent zijn professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Minimumeisen bestuurslid AGM

  • Gewoon lid van de sectie AGM
  • Sterke affiniteit met het werkveld geneesmiddel en maatschappij
  • Netwerk binnen de sectie AGM en de farmacie
  • Ervaring die aansluit bij de rol als bestuurder
  • Ondernemend en slagvaardig

Herbenoemingen

In september 2015 is het eerste AGM-bestuur verkozen voor een periode van drie jaar. Om tot een stapsgewijze vernieuwing van het bestuur te komen is na beraadslaging binnen het bestuur besloten Maayke Fluitman en Linda Härmark voor een tweede termijn in het bestuur voor te dragen. Zij stellen zich herkiesbaar. Richard van Slobbe stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn.

Meer informatie over de vacature, de procedure en commissie kandidaatstelling
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP