Reparatie derde WW-jaar voor apotheekmedewerkers

17 december 2018

Het derde WW-jaar wordt voor apotheekmedewerkers op verzoek van de vakbonden gerepareerd. Werknemers betalen zelf via hun loonstrook voor de aanvullende verzekering die de duur van de WW verlengt van maximaal 24 naar maximaal 36 maanden. Werkgevers in de apotheekbranche zijn vanaf 1 januari 2019 gebonden aan de uitvoering. Zij moeten zich registreren bij uitvoerder PAWW om te starten met de aangifte en afdracht van de werknemersbijdragen.

Dit is een afspraak die cao-partijen in 2017 hebben gemaakt in de Cao Apotheken 2016-2017. De werkgeversorganisaties VZA en ASKA hebben op uitdrukkelijk verzoek van vakbonden FNV en CNV hun medewerking verleend aan de uitvoering van het derde WW-jaar in een zogenoemde verzamel-cao. Deze afspraken gelden nu voor de hele apotheekbranche, omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze cao voor het derde WW-jaar recent algemeen verbindend heeft verklaard.  

Brief van uitvoerder PAWW

Werkgevers hebben onlangs een brief ontvangen van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), die de verzekering van het derde WW-jaar uitvoert namens de verschillende aangesloten sectoren. In deze brief is abusievelijk opgenomen dat de werkgevers onder de Cao Brocacef vallen. Dat moet Cao Apotheken zijn. Alle werkgevers ontvangen een nieuwe brief met de juiste gegevens.

Aanmelden bij PAWW

Werkgevers kunnen zich via het PAWW-portaal aanmelden om deel te nemen aan de verzekering. Na aanmelding kunnen zij aan de slag met de aangifte en afdracht van de werknemersbijdragen aan PAWW.

Werknemer betaalt via loonstrook

De kosten voor deelname aan het derde WW-jaar bedragen in 2019 voor werknemers maximaal 0,30% van het brutoloon. De premie voor 2020 en verder is nog niet vastgesteld, maar de bijdrage is maximaal 0,75% van het brutoloon. Vanwege de algemeenverbindendverklaring van de verzamel-cao is deelname verplicht.

Ook maakte de FNV een video voor werknemers over het derde WW-jaar

Verlenging WW-duur door afspraken

Sinds 1 januari 2016 beperkt de overheid de maximale duur en opbouw voor de WW en voor de loongerelateerde periode van de WGA. De maximale duur is teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 spraken de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties af deze versobering via cao-afspraken te repareren.

Meer informatie

Meer informatie over de uitvoering van het derde WW-jaar is te vinden via de website van Stichting PAWW.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering