Recall Ventolin Diskus 200 mcg op patiëntniveau (update II)

21 februari 2018

GlaxoSmithKline BV heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten tot een recall op patiëntniveau voor Ventolin Diskus 200 mcg.

Geen afgifte

Bij één batch Ventolin Diskus 200 mcg, ZI-nummer 14039354 is een productiefout vastgesteld. Hierdoor geven enkele inhalatoren niet alle doses af. Het betreft uitsluitend de batch met batchnummer 786F en expiratiedatum 12-5-2019, die is uitgeleverd vanaf augustus 2017.

Andere batches zijn bij deze recall niet betrokken.

Lees de recallbrief van GlaxoSmithKline BV

U wordt geadviseerd om:

contact op te nemen met uw groothandel om te controleren of u mogelijk verpakkingen Ventolin Diskus met batchnummer 786F heeft ontvangen. Zo ja:

  • controleer uw voorraad op aanwezigheid van verpakkingen Ventolin Diskus met batchnummer 786F en plaats deze in quarantaine;
  • ga bij uw patiënten na of zij een Ventolin Diskus 200 mcg met batchnummer 786F in bezit hebben, en zo ja, ruil deze om voor een andere batch;
  • retourneer alle verpakkingen met batchnummer 786F, indien aanwezig, aan uw groothandel. Aangebroken verpakkingen kunnen ook worden geretourneerd.

Patiëntencontact

Om uw patiënten snel te kunnen opsporen heeft de SFK een search klaargezet.

Om de recall onder de aandacht te brengen van uw patiënten, kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief van GlaxoSmithKline BV.

Beschikbaarheid

Er wordt volgens GlaxoSmithKline BV geen tekort verwacht, al kan dit niet geheel worden uitgesloten.

Onkosten

De KNMP realiseert zich dat deze recall extra werkzaamheden vraagt van de apotheker. Daarom heeft de KNMP de fabrikant gevraagd een voorstel te doen om apothekers tegemoet te komen in de onkosten voor deze recall.

Meer informatie

Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met GlaxoSmithKline BV via e-mail , tel. 030 - 69 38 123. Met logistieke vragen kunt u terecht via e-mail , tel. 030 - 69 38 214. Ook is de LNA-helpdesk bereikbaar via , tel. 070 - 37 37 370.


Veelgestelde vragen

Laatste update: 23 februari 2018, 14:25 uur

Welke groothandels hebben verpakkingen Ventolin Diskus met batchnummer 786F geleverd?

De KNMP adviseert apothekers om contact op te nemen met de groothandel om te controleren of zij batchnummer 786F hebben uitgeleverd.

Heeft de recall op patiëntniveau een vrijwillige status?

Nee, van de apotheek wordt gevraagd hier aan mee te werken. In de recallbrief spreekt de fabrikant van een vrijwillige recall. Hiermee wordt bedoeld dat de fabrikant deze recall vrijwillig uitvoert en dat dit niet gebeurt in opdracht van een toezichthoudende instantie.

Wie besluit tot de recall?

Een fabrikant besluit niet op eigen initiatief tot een recall. Dit gebeurt na goedkeuring door de IGJ. De KNMP is in de besluitvorming geen partij.

Worden de te maken kosten vergoed voor de apotheek?

De KNMP heeft in het eerste contact met de fabrikant direct de kosten aan de orde gesteld. De fabrikant heeft toegezegd hier zo spoedig mogelijk op terug te komen. De KNMP houdt u op de hoogte.

Hoeveel patiënten in Nederland gebruiken Ventolin Diskus?

Volgens cijfers van de SFK gaat het in de tweede helft van 2017 om 200.000 mensen. In die periode is Ventolin Diskus 330.000 keer verstrekt.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg