Recall Jakavi (15 mg) wegens vervalsing

24 oktober 2018

Fisher Farma roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) diverse charges van het middel Jakavi (15 mg) terug op patiëntniveau, wegens vervalsing. Dat meldt de IGJ op haar website. Een deel van de vervalsingen is waarschijnlijk ook al bij een kleine groep Nederlandse patiënten terechtgekomen. Jakavi wordt alleen op recept verstrekt, via apotheken in het ziekenhuis, het is een zogenaamd overgeheveld geneesmiddel.

De recall betreft de volgende charges van Jakavi tablet 15 mg (ZI 16078772):

  • SM018/BA
  • SM018/BB
  • SM018/BC
  • SM018/BD
  • SM018/BE
  • SM018/BF
  • SM018/BG

Reden recall

Het is met zekerheid vastgesteld dat het doosje en de blister vervalst zijn. Het is nog niet duidelijk of ook de tabletten vervalst zijn. De charges zijn teruggeroepen omdat de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel voor de patiënt niet gegarandeerd kunnen worden.

Ziekenhuis- en/of poli-apothekers wordt geadviseerd om:

  1. de voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen Jakavi 15 mg van de genoemde charges en deze in quarantaine te plaatsen;
  2. na te gaan bij patiënten of zij een verpakking in hun bezit hebben, en zo ja, deze om te ruilen voor een niet bij deze recall betrokken charge;
  3. Verpakkingen, indien aanwezig, aan groothandel Fisher Farma te retourneren.
Bekijk de recallbrief

Beschikbaarheid

Jakavi is een geneesmiddel dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, myelofibrose. Jakavi is verkrijgbaar in tabletten van 5, 10, 15 en 20 milligram. Er zijn alleen vervalste verpakkingen van 15 milligram aangetroffen. Bovendien zijn er voldoende andere charges van Jakavi 15 mg beschikbaar. De IGJ verwacht dan ook niet dat er een tekort zal ontstaan.

Meer weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met Fisher Farma, tel. 088 10 38 943 of met de LNA-helpdesk via , tel. 070 37 37 370.

Bekijk het bericht op de website van de IGJ
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg