Recall Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa teststrips

23 mei 2018

Roche Diabetes Care Nederland BV heeft op 18 mei 2018 een recall in gang gezet op patiëntniveau voor Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa glucoseteststrips.

Foutmelding of onjuist resultaat

Bij enkele lotnummers Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa teststrips wordt een hoger aantal foutmeldingen gemeld. Daarnaast kan in een zeer beperkt aantal gevallen een onjuiste te hoge of te lage bloedglucosewaarde worden weergegeven, wat niet eenvoudig kan worden opgemerkt. Dit kan leiden tot een onjuiste insulinedosering. De betrokken teststrips zijn uitgeleverd vanaf mei 2017. Het betreft de volgende lotnummers:

ZI-nr. Type teststrip Lotnummer
15950093 Accu-Chek Performa teststrip (50 stroken) 476594, 476646
15899926 Accu-Chek Aviva teststrip Nocodechip (50 stroken) 496807
15899934 Accu-Chek Aviva teststrip Nocodechip (10 stroken) 497344, 497356, 497392

Andere lotnummers zijn bij deze recall niet betrokken. Overweeg om bij uw groothandel te informeren of zij verpakkingen met bovenstaande lotnummers hebben uitgeleverd.

Lees de recallbrief van Roche Diabetes Care Nederland BV

U wordt geadviseerd om:

  1. uw voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen Accu-Chek teststrips uit één van de betrokken charges, en deze in quarantaine te plaatsen;
  2. bij uw patiënten na te gaan of zij sinds mei 2017 teststrips hebben ontvangen uit één van de betrokken charges en zo ja, deze om te ruilen voor een andere verpakking;
  3. alle verpakkingen van betrokken charges vóór 1 juli 2018 via uw groothandel te retourneren aan Roche Diabetes Care Nederland BV. Aangebroken verpakkingen kunnen ook worden geretourneerd.

Patiëntencontact

Om de recall onder de aandacht te brengen van uw patiënten, kunt u gebruikmaken van de voorbeeldbrief Accu-Chek Aviva en voorbeeldbrief Accu-Chek Performa van Roche Diabetes Care Nederland BV.

Om uw patiënten snel te kunnen opsporen heeft de SFK een search klaargezet met de patiënten die teststrips van Accu-Chek Aviva en Accu-Chek Performa kregen. Het is de SFK niet bekend of zij een teststrip met een getroffen lotnummer kregen.

Beschikbaarheid

Er wordt volgens Roche Diabetes Care Nederland BV geen tekort verwacht.

Onkosten

De KNMP realiseert zich dat deze recall extra werkzaamheden vraagt van de apotheker. De KNMP is daarom in gesprek met Roche Diabetes Care Nederland BV over een passende vergoeding voor apothekers.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht via e-mail , tel. 06 - 53 72 63 98. Ook is de LNA-helpdesk bereikbaar via , tel. 070 - 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg