Praktische adviezen voor tekort levodopa/carbidopa (kortwerkende preparaten)

10 oktober 2018

De KNMP en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) komen met praktische adviezen voor artsen en apothekers rondom het tekort aan de Parkinsonmedicatie levodopa/carbidopa 100/25 mg en 50/12,5 mg. Door productieproblemen en verhoogde vraag zijn zowel de generieke middelen als het spécialité Sinemet niet of beperkt leverbaar. De verwachting is dat deze situatie tot eind 2018 zal aanhouden. Dit blijkt uit een bericht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) van woensdag 10 oktober.

Indien levodopa/carbidopa (beperkt) voorradig is bij apotheken

 • Beperk de uitgifte van levodopa/carbidopa aan patiënten tot 1 maand in plaats van de gebruikelijke 3 maanden.

Indien levodopa/carbidopa niet beschikbaar is

 • Start bij nieuwe patiënten, in overleg met de behandelaar, met levodopa/benserazide.
 • Beoordeel per patiënt, in overleg met de behandelaar, naar welk geneesmiddel gesubstitueerd moet worden.
  • Zet patiënten die zijn ingesteld op levodopa/carbidopa om naar levodopa/benserazide. Dit moet gebeuren in dezelfde verhouding levodopa/decarboxylaseremmer, zelfde levodopa en decarboxylaseremmer dosis en dezelfde farmaceutische vorm (kortwerkende preparaten waaronder ook dispergeerbare tabletten).
  • Verwijs patiënten die een toename van klachten en/of het optreden van bijwerkingen ondervinden, terug naar de behandelaar.
 • Er dient geen omzetting plaats te vinden naar:
  • preparaten met gereguleerde afgifte, zoals Sinemet CR en Madopar HBS;
  • preparaten met een andere verhouding levodopa/decarboxylaseremmer (bijvoorbeeld 100/10 mg).
Bekijk de meest actuele informatie op KNMP Farmanco
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg