Onderzoek naar niet melden datalekken

16 mei 2018

Voor een onderzoek naar het niet melden van datalekken onder apothekers zoekt Karlijn Scheepers, masterstudent veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden, respondenten. Middels een enquête kunnen apothekers hiervoor redenen aandragen.

Organisaties moeten direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. De afgelopen jaren zijn echter niet alle datalekken gemeld. Scheepers wil in kaart brengen wat daarvan de oorzaken zijn. Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek inzicht geven in de behoeften van apothekers inzake de meldplicht. Hiermee kan het aantal datalekmeldingen worden verbeterd alsmede de bescherming van persoonsgegevens.

De resultaten worden gebruikt voor de scriptie van Scheepers ter afronding van haar master. Daarnaast worden de hoofdlijnen van de resultaten en de aanbevelingen intern bekend gemaakt bij de AP. Na afronding van het onderzoek zal de KNMP een overzicht van de resultaten via de website presenteren.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. Er wordt niet gevraagd om een naam of de naam van een organisatie en zal er vertrouwelijk met de resultaten worden omgegaan.

Ga naar de enquête
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering