Nog steeds problemen met de inzameling van medicijnafval? Meld het de KNMP!

19 februari 2018

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan vóór 9 maart bij de KNMP. Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de KNMP bewerkstelligen dat in 2018 alle Nederlandse gemeenten goede afspraken met apothekers hebben gemaakt over de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Onze inschatting is dat momenteel nog in 10-15% van de gemeenten de inzameling van oude medicijnen niet optimaal geregeld is. In die gemeenten draaien apothekers op voor de kosten voor de verantwoorde afvoer van medicijnrestanten die burgers bij de apotheek hebben ingeleverd. In juni 2017 was dat nog bij 25% van de gemeenten het geval en in 2016 bij 45% van de gemeenten. Dat bleek uit onderzoek van de KNMP.

Het lukt apothekers gelukkig steeds beter om tot goede afspraken met de gemeente te komen, maar we zijn er nog niet helemaal. Daarvoor vragen we informatie van apothekers over gemeenten waar e.e.a. nog niet goed is geregeld.

Medio maart vergadert de Tweede Kamer met de minister van IenM. Met het oog op dat overleg ontvangt de KNMP graag vóór 9 maart uw reacties, zodat we IenM en de Kamer kunnen laten weten welke knelpunten er nu nog zijn met betrekking tot de inzameling van medicijnafval.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering