Ministerie attendeert patiënten: medicijnresten niet door het riool

22 maart 2018

Het doorspoelen van medicijnresten geeft bijwerkingen op de natuur. Spoel medicijnresten niet door het riool maar breng ze terug naar de apotheek of het inzamelpunt van de gemeente. Dat is de boodschap van een poster, die werd ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in samenwerking met de KNMP. Het ministerie van IenW stuurt de poster op 22 maart naar alle apotheken in Nederland.

Beeld medicijnafvalOnswater.nl

De poster maakt onderdeel uit van de bewustwordingscampagne ’Ons Water’, een initiatief van IenW, de watersector, provincies en gemeenten. De bedoeling van de campagne is om Nederlanders bewust te maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. De website Onswater.nl laat zien hoe in Nederland gewerkt wordt aan schoon en veilig water. ‘Spoel geen medicijnresten door’ is een van de aanbevelingen.

Wereldwaterdag

22 maart is de jaarlijkse Wereldwaterdag, een internationale dag van de Verenigde Naties in het teken van water. In Nederland is dit initiatief opgepakt door IenW en andere partijen die bij de waterproblematiek betrokken zijn. Jaarlijks organiseren zij rondom 22 maart aan water gerelateerde evenementen. Samenwerking, bewustwording en kennisoverdracht staan daarbij centraal.

Meer over medicijnafval op knmp.nl Bekijk de poster van IenW
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP