Minister Bruins geeft startschot voor beter vindbare medicijninformatie

15 november 2018

Minister Bruno Bruins (VWS) heeft op donderdag 15 november het startschot gegeven voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie op het internet. De KNMP en zes andere zorgorganisaties tekenden op hetzelfde moment een intentieverklaring hiervoor. De eerste stap die ze met elkaar zetten, is het aan elkaar koppelen van vier websites: Apotheek.nl, CBG-meb.nl, Lareb.nl en Thuisarts.nl.

Bruins: ‘Ik wil dat patiënten zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor hun behandeling. En dat gaat ook over geneesmiddelen. Die informatie moet duidelijk vindbaar en begrijpelijk zijn. Dit netwerk helpt daarbij. Zo kunnen mensen samen met hun arts beslissen welke zorg het beste bij hen past.’

Informatiebehoeften patiënten

Het NIVEL onderzocht in 2016 op initiatief van het ministerie van VWS wat de informatiebehoeften van patiënten zijn. Een van de conclusies van dit onderzoek is dat digitale medicijninformatie versnipperd wordt aangeboden. Informatie over medicijnen is niet altijd gemakkelijk te vinden en is niet altijd begrijpelijk. Ook is het soms onduidelijk of een website betrouwbaar is. De partners in het zogenoemde Netwerk Patiënteninformatie gaan vanaf nu samen een bijdrage leveren om de digitale zoektocht naar betrouwbare medicijninformatie eenvoudiger te maken. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de begrijpelijkheid van medicijninformatie. Dit kan bijvoorbeeld door helder taalgebruik en het gebruik van animaties.

Onderzoeksinstituut NIVEL, expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland adviseren de organisaties van het Netwerk Patiënteninformatie. Met hun relevante kennis kan het Netwerk rekening houden met de wensen en behoeften van medicijngebruikers in Nederland.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg