Meer tijd om zorg aan onverzekerde patiënt te melden

8 maart 2018

Zorgverleners hebben niet meer één, maar zeven dagen de tijd om verleende zorg aan onverzekerde patiënten te melden. Dit is een van de wijzigingen in de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018.

Andere wijzigingen zijn:

  • Zorgverleners kunnen spoedeisende zorg nu ook declareren als de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Dit was eerder niet mogelijk. Voor alle overige zorg is nog steeds toestemming van de patiënt nodig om te kunnen declareren.
  • Zorgverleners hoeven het niet opnieuw te melden, als dezelfde patiënt binnen één maand na de eerste melding opnieuw medische noodzakelijke zorg nodig heeft – ook als de eerste keer bij een collega-zorgverlener was. Zij kunnen gebruikmaken van het meldnummer van de eerdere melding.

De subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ geldt voor alle eerste- en tweedelijns zorgverleners. Zij kunnen de kosten voor verleende medisch noodzakelijke zorg declareren via meldpuntonverzekerdenzorg.nl.

Meer over de regeling en de wijzigingen per 1 maart bij het CAK
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering