Meer duidelijkheid over magistrale bereiding

20 december 2018

Het wordt voor apothekers per 1 februari 2019 mogelijk om een geoctrooieerd geneesmiddel te bereiden voor individuele patiënten. Met het besluit van minister Grapperhaus (J&V), mede namens minister Wiebes (EZK), kunnen apothekers geneesmiddelen bereiden voor direct gebruik ten behoeve van individuele patiënten.

Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP: ‘Dit is een steun in de rug voor de bereidende apotheker in Nederland. De KNMP is altijd voorstander geweest van een landelijk netwerk van ruim 300 bereidende apothekers. Daartoe moeten de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. Dan gaat het over vergoedingen, maar ook over wettelijke kaders. Dit is een mooie stap.’

Hoewel de apothekersvrijstelling al onderdeel uitmaakt van de Rijksoctrooiwet, is deze nooit in werking getreden. Met deze inwerkingtreding wordt de rechtszekerheid en positie van de magistraal bereidende apotheker geborgd. Daarover heeft lange tijd onzekerheid bestaan. Een eerste stap richting meer zekerheid werd vorige maand gezet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeerde toen dat de bereiding van chenodeoxycholzuur (CDCA) door Amsterdam UMC binnen de kaders van de wet valt.

Dankzij de inwerkingtreding wordt het mogelijk dat een apotheker in individuele gevallen op medisch voorschrift het geoctrooieerde geneesmiddel zelf bereidt (de zogenoemde magistrale bereiding). Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleitte in haar rapport ‘Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen Beter, sneller, goedkoper’ voor een snelle inwerkingtreding van de apothekersuitzondering. Deze uitzondering geeft geen mogelijkheid om op structurele schaal een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de octrooihouder te bereiden.

Lees de publicatie Lees de Kamerbrief over de voortgang op het geneesmiddelenbeleid