‘Medicijnresten inzamelen: gemeenten nu aan zet’

1 maart 2018

De gemeenten zijn aan zet om de afvoer van medicijnafval in heel Nederland goed te organiseren. Dat zegt Marc de Rooy, die voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de ketenaanpak Medicijnresten uit Water aanstuurt.

Zonder erbij na te denken spoelen veel consumenten restjes medicijnen door de gootsteen. En dat leidt tot steeds grotere problemen in de natuur en is lastig bij de bereiding van drinkwater. De oplossing is simpel: inzamelen. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen apothekers en gemeenten. Dat is nog niet overal geregeld. De Rooy: “Die gemeenten zijn nu aan zet.”

Inzamelplicht

Elke gemeente heeft een inzamelplicht voor het afval van burgers. De Rooy: “Burgers kunnen het dus altijd bij het gemeentelijk afvalbrengpunt inleveren. Maar voor veel mensen is dat niet een logische plek. Daarom brengen ze het naar de apotheek, die dit klein chemisch afval vrijwel altijd aanneemt.”

Afspraken tussen apotheek en gemeente

In steeds meer gemeenten hebben apothekers en de lokale overheid afspraken gemaakt over de verwerking van die afvalstroom. De Rooy: “De gemeente rijdt bijvoorbeeld af en toe langs om die stoffen op te halen of apothekers brengen het zelf naar de milieustraat van de gemeente. Die samenwerking kan allerlei vormen aannemen. Het principe is echter altijd hetzelfde: apothekers nemen een publieke taak over en draaien niet zelf op voor de kosten.”

‘Duizenden euro’s per jaar’

En zo hoort het ook, vindt Jouke de Jong. Hij is apotheker in Drachten én wethouder Waterbeheer in de gemeente Smallingerland. “Is zo’n afspraak er niet, dan komen de kosten voor rekening van de apotheker zelf en dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.”

Geen bedrijfsafval

Helaas is het niet overal goed in Nederland geregeld. Sommige gemeenten zien het medicijnafval dat inwoners bij de apotheek achterlaten, als bedrijfsafval van de apotheek. Zij zien daarom geen reden om afspraken met apothekers te maken, want de verwerking van bedrijfsafval is geen publieke taak. Een scheve redenering vindt De Rooy en bovendien één die onnodige obstakels oplevert. “Het gaat hier nadrukkelijk niet om bedrijfsafval, maar om medicijnafval van inwoners en dat valt onder het klein chemisch afval. Apothekers ondersteunen de gemeente bij de inzameling daarvan en je kunt apotheken dan ook zien als een vooruitgeschoven post voor de inzameling van klein chemisch afval.”

Poster Medicijnresten uit water

Het Ministerie voor IenW heeft samen met de KNMP een poster ontwikkeld die burgers oproept om medicijnresten niet door het riool weg te spoelen, maar ze terug te brengen naar de apotheek of een inzamelpunt van de gemeente. Alle apotheken in Nederland krijgen de poster in maart/april 2018 per post toegestuurd.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering