Lijst uitstroom geneesmiddelen nog niet exact bekend

5 oktober 2018

De lijst van uitstroom van bepaalde geneesmiddelen met vitaminen, mineralen en paracetamol die VWS in eerste instantie had gepubliceerd, roept vragen op bij de KNMP.

Zodra de lijst met handelsproducten die per 1 januari 2019 het basispakket uitstromen definitief is, publiceert de KNMP deze op haar website.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg