Kwaliteitsindicatoren 2017: invullen extra WSO-tabblad levert waardevolle informatie op

22 februari 2018

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad, omdat dit waardevolle informatie oplevert voor openbaar apothekers.

Het extra WSO-tabblad maakt onderdeel uit van de uitvraag van indicatoren en vormt het sluitstuk van het kwaliteitsbeleid van de KNMP neergelegd in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Met deze standaard maken openbaar apothekers duidelijk aan de maatschappij wat deze aan goede farmaceutische zorg van de openbaar apotheker kan verwachten.

Implementatiegraad

De WSO vindt het tabblad belangrijk omdat het informatie oplevert voor de beroepsgroep over de implementatiegraad van de farmaceutische zorg, zoals omschreven in de richtlijn. Met de opgehaalde gegevens kunnen de indicatoren verder ontwikkeld worden en kan zo nodig de richtlijn worden aangescherpt.

Aan de apotheker geeft het inzicht over hoe ver hij is met het implementeren van de aanbevelingen in de richtlijn, ook ten opzichte van andere apothekers. De uitkomsten geven daarmee inzicht in de verbeterpunten voor deze zorg.

Het invullen van het extra tabblad is op vrijwillige basis en is geen onderdeel van de informatie die aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of zorgverzekeraars beschikbaar wordt gesteld. De uitkomsten van de indicatoren op het extra tabblad zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.

Inhoud WSO-tabblad

Het WSO-tabblad bestaat uit indicatoren bij verschillende richtlijnen. Net als over 2016 zijn dit de kwaliteitsdomeinen Geïndividualiseerde distributievormen (GDV), Ter hand stellen, Medicatiebeoordeling en Medicatiebewaking. Deze indicatoren zijn ontwikkeld met deskundige praktijkapothekers. De indicatoren zijn geëvalueerd en zo nodig aangepast of verwijderd.

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren farmacie en het WSO-tabblad vindt dit jaar plaats van 19 maart tot en met 16 april.

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering Professie