Kwaliteitsindicatoren 2017: indicatorgids beschikbaar

2 maart 2018

Van 19 maart tot en met 16 april 2018 is de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2017. Voor deze uitvraag zijn de indicatorgids openbare apotheken en het extra WSO-tabblad nu te downloaden.
Download de indicatorgids voor openbare apotheken Download het extra WSO-tabblad

Veranderingen in uitvraag indicatoren over 2017

Voor de uitvraag over 2017 is besloten indicator ‘7.9 Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers’ te laten vervallen. Er is in de uitvraag een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd en een aantal bestaande indicatoren gewijzigd. Een groot deel van de nieuwe indicatoren is afkomstig uit het kwaliteitsprofiel. Deze zijn nu in de indicatorset opgenomen, omdat ze dan in één complete set beschikbaar zijn voor de informatie-vragende partijen, zoals IGJ en zorgverzekeraars.

Nieuwe indicatoren

1.8 Gevestigd apotheker is openbaar apotheker
2.14 Afspraken met één of meerdere ziekenhuizen met betrokken tot medicatiegegevens die overgedragen dienen te worden bij opname en ontslag
2.15 Deelname in lokale of regionale avond-, nacht- en weekenddienst
3.4 Spreekkamer in de apotheek
7.25 Percentage gebruikers start DOAC’s bij patiënten van 71 jaar of ouder waarvan de nierfunctie bekend is
7.26 Percentage gebruikers dat pas start met een combinatiepreparaat ter inhalatie na eerder gebruik van een enkelvoudig middel ter inhalatie
7.27 Tweede generatiepil bij start hormonale anticonceptiva

Gewijzigde indicatoren

6.1B4 Vastleggen van zorgafspraken met betrekking tot start GDV bij patiënten die zelfstandig medicatie gebruiken
6.1B5 Afspraken over het houden van evaluaties en het vastleggen daarvan bij patiënten die zelfstandig medicatie gebruiken met behulp van GDV

De indicatoren sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele behandelrichtlijnen en onderzoeksbevindingen. Ook zijn andere verbeteringen doorgevoerd. Het gaat hierbij om indicatoren 1.2, 1.6, 4.5, 5.1, 7.3 en 8.1.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering