Kwaliteitsindicatoren 2017: zes zaken om op te letten

8 maart 2018

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2017 start over ruim een week. Dit jaar duurt de uitvraag twee weken korter dan voorheen: van 19 maart tot en met 16 april. Om direct aan de slag te kunnen, vraagt de KNMP samen met de SFK aandacht voor onderstaande checklist. Zes zaken om op te letten.

1. Houd uw e-mailadres in de gaten voor inlogcode

Op 19 maart stuurt IT-partner Desan de inlogcode naar het bij de KNMP bekende e-mailadres van de openbare apotheek. Neem contact op met Desan indien u de inlogcode op 20 maart nog niet heeft en ontvang de inlogcodes alsnog via e-mail. Geef vervolgens dit e-mailadres dan ook direct door aan de ledenadministratie van de KNMP via .

2. Check uw SFK-datahistorie

Apotheken die deelnemen aan de SFK kunnen vanaf 19 maart kant-en-klare, voorberekende indicatoruitkomsten voor hun praktijk terugvinden in de KISS Basisset. Voor de volledige en juiste berekening van deze Basisset is een complete datahistorie nodig over de periode januari 2015 tot en met december 2017 (36 maanden). In deze periode mag geen wisseling van interne patiëntnummers hebben plaatsgevonden. Apotheken die in de loop van deze periode open zijn gegaan, maar in ieder geval heel 2017 open waren, kunnen volstaan met een datahistorie vanaf de vestigingsdatum. Zijn uw SFK-data op orde? U kunt uw datahistorie eenvoudig controleren met behulp van het Maandoverzicht (inloggen vereist).

3. Deelt u zorg met andere apotheken?

Neemt uw apotheek deel aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand? Dan kunt u naast individuele gegevens van de apotheek ook clustergegevens van uitkomstindicatoren in de KISS Basisset gebruiken voor de online-enquête.

Als u farmaceutische patiëntenzorg deelt met collega-apotheken adviseren wij u om dit te doen. Vormt u nog geen samenwerkingscluster bij de SFK? Dan kunt u ook gedurende de looptijd van de uitvraag een cluster vormen. Meer informatie vindt u op de SFK-website of kunt u telefonisch opvragen via 070-3737444.

4. Zorg voor actuele AGB-code

Is uw AGB-code in het afgelopen jaar veranderd? In de uitvraag wordt de AGB-code vooringevuld. Hou de AGB-code bij de hand en check deze code op actualiteit. Wijzig deze indien de code verouderd is. Deze code staat in het openbare databestand en wordt gebruikt door zorgverzekeraars om gegevens te koppelen aan uw apotheek.

5. Hou HKZ-certificaatnummer bij de hand

Net als voorgaande jaren wordt het certificaatnummer van de HKZ-certificering uitgevraagd indien u indicator 1.1 met ‘ja’ beantwoord. Zorg dat u het nummer bij de hand heeft, het staat op uw certificaat.

6. Let op info over opt-ins in brief VZVZ

Bij indicator 2.3 wordt een percentage actieve dossiers van patiënten met vastgelegde opt-in gevraagd. In een jaarlijkse brief van de VZVZ staat het overzicht met het aantal aangemelde opt-ins per 31 december 2017 vermeld dat u in de indicator moet invullen.

Meer info tijdens de uitvraag?

Heeft u tijdens de uitvraag behoefte aan meer informatie? Neem contact op met de helpdesk van Desan, Monique van Alphen: of (020) 520 72 79.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering