KNMP zoekt apothekers voor suggesties doseringsadviezen obesitas en bariatrische chirurgie

31 januari 2018

De KNMP is op zoek naar apothekers die suggesties willen aandragen voor de ontwikkeling van doseringsadviezen omtrent morbide obesitas en bariatrische chirurgie. Ook wil de KNMP graag weten of apothekers specifieke behoeftes hebben rondom de zorg voor deze patiëntengroep.

De KNMP start binnenkort met de ontwikkeling van doseringsadviezen voor patiënten met morbide obesitas die al dan niet bariatrische chirurgie hebben ondergaan. De verwachting is dat eind 2018 circa honderd geneesmiddelen een doseringsadvies zullen hebben voor de contra-indicatie morbide obesitas en de contra-indicatie gastric bypass. Deze adviezen worden uitgeleverd via de G-Standaard.

Om de adviezen goed aan te laten sluiten op de praktijk wil de KNMP in gesprek met apothekers. Apothekers met praktische tips of suggesties voor de doseringsadviezen of apothekers die tegen problemen aanlopen bij de zorg rondom patiënten met obesitas, kunnen contact opnemen met Fong Sodihardjo-Yuen (070 3737229 / ) of met Mariska van der Ham (070 3737346 / ).

Lid werkgroep gevraagd

Om een stevig draagvlak te creëren voor de doseringsadviezen is het belangrijk dat voorschrijvers en apothekers vanuit zowel de eerste als tweede lijn in de werkgroep zijn vertegenwoordigd. De KNMP zoekt nog naar een openbaar apotheker voor de multidisciplinaire werkgroep. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marc de Leeuw (070 3737316 / ).

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering