KNMP-voorschrift basisinstellingen AIS herzien

11 oktober 2018

De KNMP heeft samen met apothekers en softwareleveranciers het voorschrift over basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS) herzien. Apothekers kunnen met de aangepaste instellingen testen of het systeem een melding geeft wanneer er geen kinderdosering is voor het betreffende geneesmiddel. Verder zijn de overgevoeligheids- en zwangerschapscasussen uitgebreid met een extra controle en is de eerste uitgiftecasus vervallen. Met het KNMP-voorschrift kunnen apothekers hun medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.

Het Geneesmiddel Informatie Centrum en de KNMP-werkgroepen houden de medicatiebewaking up-to-date middels recente literatuur en praktische input van gebruikers. Tevens wordt de zorg complexer en kunnen apothekers steeds meer patiëntgegevens gebruiken in de medicatiebewaking. Daarom is het van belang dat het KNMP-voorschrift regelmatig inhoudelijk wordt herzien. Om ook te zorgen voor relevante, actuele en praktische casussen heeft de KNMP de samenwerking opgezocht met de softwareleveranciers van een eerstelijns AIS en een aantal gebruikers. Voor de gebruikers van Pharmacom is een eigen voorschrift beschikbaar om de basisinstellingen te controleren. Hierin zijn de wijzigingen van het KNMP-voorschrift waar mogelijk doorgevoerd.

Periodieke controle

De IGJ hanteert momenteel een jaarlijkse termijn voor het uitvoeren van de controle. De KNMP beveelt een periodieke controle van de basisinstellingen aan wegens de updates van het AIS en van de G-Standaard, ook als het voorschrift zelf niet is herzien. Vastlegging van de controle wordt vooralsnog aanbevolen op papier.

Bekijk het KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg