KNMP pleit voor goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens

21 september 2018

'Goede, snelle en veilige uitwisseling van medische gegevens redt levens. Met actuele medicatiegegevens van de patiënt kunnen apothekers goede persoonsgerichte zorg leveren.' Dit zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent na NOS-berichtgeving over zorginformatiesystemen die niet goed met elkaar kunnen communiceren. Uit een rondgang van de omroep blijkt dat apothekers en andere zorgprofessionals nog steeds gegevens van patiënten overtikken, printen en faxen.

'Overtikken van gefaxte patiëntgegevens is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Daar moeten we zo snel mogelijk van af', aldus Klein Nulent. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de onderlinge gegevensuitwisseling tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners te verbeteren. Daaronder vallen de elektronische recepten en labwaarden. Klein Nulent: 'De KNMP zet zich in om met haar leden een wezenlijke bijdrage aan betere en veiligere zorg te leveren. Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig, ook in de digitale samenwerking. In het Informatieberaad benadrukken we daarom ook steeds het gebruik van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen we systemen beter koppelen en is de informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar. We zien graag dat de overheid blijvend investeert in het stimuleren van een goed zorgbreed informatiestelsel.'

Meer betrokkenheid patiënt bij eigen dossier

De Wet aanvullende bepalingen bij verwerking van persoonsgegevens in de zorg bepaalt dat de patiënt digitaal inzage heeft in zijn of haar eigen dossier en daarmee ook de eigen medicatie. Dit is een belangrijke stap en zorgt dat de patiënt beter in staat is om samen met zijn of haar apotheker het medicatiedossier actueel te houden. De verwachting is dat daarmee de betrokkenheid van de patiënt bij de therapie en therapietrouw zullen verbeteren.

Beluister het NOS Radio 1-interview met apotheker Cindy Hoonhout van Apotheek Warmond
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP