KNMP: meevaller niet los zien van bezuinigingsmaatregelen

31 mei 2018

De in de Voorjaarsnota verwerkte meevaller over uitgaven aan genees- en hulpmiddelen in 2017 kan niet los worden gezien van aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in het regeerakkoord. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP na bestudering van de Voorjaarsnota, waarin een meevaller van 352 miljoen euro is opgenomen.

De lagere uitgaven worden onder meer verklaard door de gezakte koers van het Britse pond (via de Wet geneesmiddelenprijzen), de scherpe inkoop door verzekeraars en de effecten van (prijs)onderhandelingen met de farmaceutische industrie. De structurele doorwerking van de lagere uitgaven wordt verwerkt in de begroting, wat resulteert in een verlaging van de uitgavenraming in 2018. De uitgaven aan geneesmiddelen zijn in 2018 naar verwachting lager dan eerder geraamd. Dit is onder meer het gevolg van prijsdruk op geneesmiddelen.

In het regeerakkoord is opgenomen dat er in de komende jaren voor 467 miljoen bezuinigd moet worden op de kosten voor extramurale farmacie. Een herberekening van het GVS, een herziening van de WGP en overheveling zijn maatregelen, die het ministerie van VWS overweegt.

Klein Nulent: “Het huidige beleid zorgt in Nederland onder meer voor lage prijzen. We kunnen daarin ook doorslaan, want lage prijzen zorgen in Nederland ook voor tekorten. We moeten kijken naar de samenhang. Daarom kunnen we zo’n enorme meevaller, die weliswaar autonoom is, niet zomaar volledig loskoppelen van in de toekomst te nemen maatregelen.’

Lees de Voorjaarsnota 2018
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering KNMP