KNMP in gesprek met AP over uitleg ‘grootschalige verwerking’

1 juni 2018

De KNMP is in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de uitleg die de AP geeft aan het begrip ‘grootschalige verwerking’. Deze uitleg is bepalend voor de eventuele aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, na de inwerkingtreding van de privacywet AVG.

Uit een publicatie van de AP blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens door huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg grootschalig is bij meer dan 10.000 patiënten. Een uitzondering wordt gemaakt voor apotheken (geen solistisch werkende zorgverlener), huisartsenposten, zorggroepen en ziekenhuizen. Bij deze zorgaanbieders is de gegevenswerking volgens de AP altijd grootschalig. Bij andere zorginstellingen die niet in de genoemde categorieën vallen, gelden de vier criteria zoals onlangs ook in het KNMP-advies zijn gehanteerd.

De uitleg van de AP roept vragen op. De KNMP is daarom in gesprek met de AP voor meer duidelijkheid en een onderbouwing van de genoemde onderverdeling.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering