KNMP faliekant tegen tweedehands geneesmiddelen

29 mei 2018

De KNMP vindt dat hergebruik van geneesmiddelen níet de oplossing kan en mag zijn voor geneesmiddelenverspilling. Dat wordt met klem benadrukt door de KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. De suggestie om tweedehands geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten die zich geen geneesmiddelen kunnen veroorloven door een gebrek aan geld, vindt de KNMP onverantwoord. Voorzitter van de apothekersorganisatie Gerben Klein Nulent: ‘Het verstrekken van tweedehandsgeneesmiddelen lijkt op het eerste gezicht verspilling tegen te gaan maar daarmee lopen patiënten grote gezondheidsrisico’s, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg.’

Op 30 mei komt onder meer verspilling in de zorg aan de orde in de Tweede Kamer. De KNMP pleit ervoor om verspilling tegen te gaan door in te zetten op een prescriptieregeling op maat. Door de medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt, kan de ruimte voor verspilling worden verkleind. Ook de bevordering van het doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis kan bijdragen aan de vermindering van verspilling.

Ook minister Bruins geeft aan dat hij in het heruitgeven van geneesmiddelen niet de oplossing ziet om verspilling tegen te gaan. Dit schrijft hij in de beantwoording op schriftelijke vragen van het Kamerlid van der Staaij (SGP) over verspilling van medicijnen. Minister Bruins: ‘De EU-richtsnoer goede distributiepraktijken (GDP) regelt de distributie van een geneesmiddel in een gecontroleerde omgeving. Als de terhandstelling van het geneesmiddel eenmaal heeft plaatsgevonden, is het geneesmiddel buiten de gecontroleerde omgeving geweest en daardoor kan de kwaliteit van het geneesmiddel niet meer worden gegarandeerd. Het overtreden van deze richtsnoer vind ik niet de oplossing om verspilling tegen te gaan.’

Positieve resultaten die helpen verspilling tegen te gaan zoals het doorgebruiken van thuismedicatie in het ziekenhuis stimuleert de minister. Hij gaat hierover onder meer in gesprek met apothekers. De KNMP juicht dit gesprek zeer toe.

Lees de brief van de KNMP aan de Tweede Kamer