KNMP-conceptrichtlijn astma open voor commentaar

15 november 2018

De KNMP-conceptrichtlijn astma is gereed en gaat de refereerperiode in. Het betreft een nieuwe richtlijn voor de beroepsgroep. Leden en wetenschappelijke zorgkoepels kunnen vanaf nu hun commentaar leveren.

De conceptrichtlijn beschrijft de farmaceutische zorg van de openbaar apotheker voor volwassenen en kinderen met astma. De conceptrichtlijn is beschreven vanuit ketenzorg en samenwerking in de eerste lijn.
In de KNMP-richtlijn astma worden onder andere de consultvoering rondom de zorg bij astma en de monitoring van de farmacotherapeutische problemen (FTP’s) belicht.

Patiëntenperspectief

Voor het patiëntenperspectief in de KNMP-conceptrichtlijn astma heeft de KNMP nauw samengewerkt met het Longfonds en de Vereniging Nederland-Davos (VND). Aan de hand van een patiëntenperspectiefonderzoek zijn patiëntaanbevelingen voor de farmaceutische zorg bij astma ontwikkeld.

Commentaar op de conceptrichtlijn van KNMP-leden wordt op prijs gesteld: is de beschreven farmaceutische zorg herkenbaar en haalbaar, voorziet u knelpunten in de implementatie? Feedback geven kan eenvoudig via het commentaarformulier. Mail het formulier naar .

De richtlijn is beschikbaar achter de inlog.

Download de conceptrichtlijn Download het commentaarformulierDit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering