KNMP beschouwt vergunningsplicht als administratieve last

8 februari 2018

De KNMP beschouwt een voorgenomen vergunningsplicht door een aanpassing van de Wet toetreding zorgaanbieders als een extra administratieve last. Dit schrijft de KNMP in een gezamenlijke brief met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de Tweede Kamer. Het parlement buigt zich volgende week over een aanpassing.

Het wetsvoorstel beoogt dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter toezicht kan hebben op nieuwe toetreders. De KNMP kan zich vinden in de prioriteit die gesteld wordt aan de kwaliteitseisen voor toetredende zorgaanbieders en begrijpt dat IGJ deze kwaliteit in een vroeg stadium wenst te beoordelen. Openbare apotheken en huisartsenvoorzieningen hebben op dit moment reeds een geldende meldplicht.

Daarbovenop legt het wetsvoorstel een vergunningsplicht op voor zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners. Veel apotheken overschrijden deze norm, omdat ook het aantal parttime assistenten wordt meegeteld. De KNMP vraagt de Kamer zittende zorgaanbieders van de vergunningsplicht uit te zonderen, en nieuwe kleine zorgaanbieders uit te sluiten, zoals het wetsvoorstel nu beoogt.

Het huidige kabinet zegt de regeldruk voor zorgaanbieders/zorgverleners tot een minimum te willen beperken. In dit jaar zijn daarom meerdere schrapsessies gepland. Hierin beoordelen zorgverleners, verzekeraars en overheid bestaande regels en administratie op het doel van regels en de vraag of ze geschrapt kunnen worden. Namens de KNMP is de sectie LOA hierbij betrokken. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP: ‘We moeten niet alleen achteraf regels schrappen in schrapsessies, maar ook voorkomen dat dit soort onnodige lasten er überhaupt komen.’

Bekijk de brief met de inbreng van KNMP, LHV, KNGF, KNMT en InEen