Kamer steunt Pakketbesluit minister Bruins

5 juli 2018

De Tweede Kamer heeft de moties voor behoud van vitaminen, mineralen en paracetamol in het basispakket verworpen. Tijdens de behandeling in de Kamer tekende zich een meerderheid af voor het besluit van minister Bruins om vitaminen, mineralen en paracetamol uit het verzekerd pakket te laten stromen.

Op voorstel van het kabinet zullen per 1 januari 2019 vitaminen, mineralen en paracetamol niet meer worden vergoed vanuit het basispakket. Minister Bruins wil hiermee een besparing inboeken van 40 miljoen. De KNMP heeft zich hiertegen fel verzet omdat het risico bestaat op het voorschrijven van duurdere, risicovollere middelen die wel worden vergoed. Ook verwacht de KNMP dat de maatregel zal leiden tot therapieontrouw bij kwetsbare patiënten. In een brief aan de Kamer heeft de KNMP haar zorgen geuit en de Kamerleden opgeroepen om de pakketmaatregel niet door te zetten.

Lees de blog van Gerben Klein Nulent
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg