Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II

25 januari 2018

Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

De KNMP is, samen met andere beroepsorganisaties in de zorg, in de afgelopen periode betrokken geweest bij het conceptwetsvoorstel Wet BIG-II. Hierbij keek de KNMP met name naar het actualiseren van het deskundigheidsgebied van de apotheker en het uitbreiden van de eisen tot herregistratie voor alle artikel 3 beroepen binnen de Wet BIG.

KNMP is positief over het voornemen om eisen te stellen aan de deskundigheidsbevordering van artikel 3-beroepen voor herregistratie in het BIG-register mits de (administratieve) lasten voor zorgverleners beperkt blijven. Voor specialismen gelden al wettelijke scholingseisen.

Andere onderwerpen in de wetswijziging betreffen: opname van het beroep van orthopedagoog-generalist in de Wet BIG, onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen en beleggen van de adviestaak inzake nieuwe beroepen Wet BIG bij het Zorginstituut Nederland.

Naar de internetconsultatie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie