Interactiebewaking QT-verlengers vernieuwd

22 februari 2018

In de G-Standaard van april 2018 komt een nieuwe versie van de interactiebewaking op QT-verlengers beschikbaar. Deze bewaking is herzien door een speciaal daarvoor opgerichte KNMP-werkgroep.

De nieuwe bewaking is genuanceerder doordat de QT-verlengers ondergebracht zijn in verschillende categorieën. Aanleiding voor de herziening is kritiek vanuit de praktijk op de huidige medicatiebewaking voor QT-verlengde medicatie, zowel op het advies als op de hoeveelheid signalen.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg